GIFT

Hallo Visitors,

Being an artist is my life. I hear often how people are touched by my works of art. I find that wonderful. There is much attention and less selling.
Via donations for all the materials I can continue my work.

Kaat Suringa
thank you deeply

Donate per bank:

 please mention: “donation”
bankaccount: NL87TRIO0390251976
of: K. SURINGA

BIC/Swift code:
TRIONL2U


Bezoekers, donateurs,

Schilderen zie ik als mijn levenstaak. Vaak hoor ik hoe mijn werk bij mensen binnen komt. Dat vind ik geweldig. Er is veel belangstelling en er zijn relatief weinig verzamelaars en kopers.

Via donaties voor de benodigde materialen kan ik blijven creëren.

Kaat Suringa,
met innige dank

Schenk per bankrekeningnummer:
NL87TRIO0390251976
ten name van K. SURINGA
onder vermelding van “schenking”